Frantzisko Aita Santuak sinodaltasun prozesu batean aurrera egiteko ariketa bat egiteko egiten digun deiari jarraiki, hau da, “elkarrekin ibiltzea”, bi batzar izan ziren gure Pastoral Barrutian (Andra Mari, Loiolako San Inazio, San Martin, San Nikolas, Hirutasun Santua, Berreroslea eta Berangoko Santo Domingo de Guzmán parrokiek osatua) azaroan. 150 pertsona inguru elkartu ginen, eta honako gogoeta hauek egin genituen:

1. multzoa: BIDELAGUNAK

Zein da gure Eleizako partaide?

Kleroa; erlijiosoak; gizarte-ekintzako elkarte eta taldeak (Caritas, Manos Unidas, Bakea eta Justizia, Ekintza Katolikoa, Alboan, etab.) eta ekintza pastorala (haurren/gazteen/helduen katekesia, Bibliako taldeak, liturgiako taldeak, Osasun Pastoraltza, etab.); laiko kolaboratzaileak; ospakizun liturgikoetara joaten diren oinarrizko fededunak.

Kanpoan izten dihardugun nork egon beharko leuke barruan?

10 eta 40 urte bitarteko adin-tartea (nerabeak, 1. jaunartzearen ondoren, gazteak, sendotzearen ondoren, ezkontza gazteak); fedeak transmititu ez dizkienak, ez sinestunak, axolagabeak; eliza arrazoi desberdinengatik utzi dutenak eta berriro bikotea osatzen duten dibortziatuak; migratzaileak; LGTBI kolektiboa.

2. multzoa: ENTZUN

Zelan entzuten jake laikoei, bereziki emakume eta gazteei?

Gutxi entzuten zaie, agian ez zaielako gustatzen eta ez dutelako nahi eskaintzen dieguna. Ez da interes handirik eskaini, baina etorkizunerako promesa ikusten zaie.

Emakumeak zerbitzari gisa erabili izan dira zerbitzu-zereginetan (katekesia, liturgia, gaixoentzako arreta, etab.), eta aitortuz emakume horiek gabe ia ez zela parrokia-bizitzarik izango, baina ez dute jarraitu beharreko biderik ematen; errespetu eta maitasun adierazpenak daude; zergatik ez da onartzen emakume diakonisaren figura?

Gazteak esaneko fededun gisa tratatu nahi dira (fede zurrun batean), baina ez distantziatik eta ulertu ezinetik; ez dira hartzen edo laguntzen.

Ze leku dau gitxiengoen, etorkinen, baztertutakoen ahotsak?

Sentsibilitatea dago (harrera ona) eta laguntza ekonomikoa eta animikoa eskaintzen zaie, baina ez dute ahots propiorik eta ez dago elkarrizketa erraztuko duen tokirik; espazioa izaten hasten dira (Elizan, gizartean, GKEak); gureaz bestelako fedearekin iristen direnekin ia ez dugu harremanik izaten.

3. multzoa: HITZA HARTU

Zelan sustatzen dogu alkartean eta erakundeetan komunikatzeko era aske eta benetako?

Gai zehatz eta garrantzitsuetan, konprometitutako apaiz edo laikoen bidez; sare sozialen bidez (batez ere gazteei begira); estilo garden batekin, aurreiritzirik gabea, fidagarria eta eredugarria, eta hizkera egokitua erabiliz; goranzkoa eta beheranzkoa izan beharko luke (gaur egun beheranzkoa da); Parrokiako Pastoral Kontseiluaren bidez eta baterako jarduerak partekatuz.

4. multzoa: OSPATU

Zelan sustatzen dogu alkarte osoaren partaidetza eraginkorra liturgian?

Elkarlanerako gonbidapen pertsonalak eta orokorrak (erantzuna urria bada ere); liturgia-ospakizunak prestatzeko taldea (igandeko irakurgaiak dituzten orriak argitaratzen dira) eta familia-liturgia (familiaren Eukaristia prestatzea); musika-animazioa eta pantaila aukera eta hurbiltasun gisa; ospakizunaren ondoren, komunitate-harremana erraztuko duen topaketa batera gonbidatzea.

6. multzoa: ALKARRIZKETAN JARDUN ELEIZAN ETA GIZARTEAN

Zelan aurre egiten deutsegu gure Eleizan ikuspuntu desbardinei, gatazkei eta zailtasunei?

Batzuetan ez diegu aurre egiten, eta egin beharko litzateke. Gatazkak elkarrizketaren bidez konpondu behar dira nagusiki, baina, oro har, ez dago horren beharrik. Asko eztabaidatzen da, baina ez da aldaketarik gertatzen. Taldean lan egiten ahalegindu behar dugu, erabaki bateratuak hartzeko. Garrantzitsua da jokabide eta jarreretan gardena izatea. Batzuetan, inposaketarekin, espetxeratzearekin edo kanporatzearekin erreakzionatzen da. Adostasuna lortzeko garrantzitsua da Espiritu Santuaren laguntzara jotzea.

7. multzoa: AGINTEA ETA PARTAIDETZA

Zelan sustatzen dira laiko ministerioak eta eleiztarren aldetik erantzukizunak hartzea?

Ez dugu sustapenik ikusten, nahiz eta horrek ez duen esan nahi erantzukizunik ez dagoenik. Berez, planifikazio gutxirekin. Lankidetza zorrotza eta ohikoa izan behar da, eta bakoitzak bere erantzukizuna hartu behar du.

8. multzoa: BEREIZKETA EGIN ETA ERABAKI

Zelan sustatzen dogu partaidetza erabagiak hartzeko gure alkarteetan?

Parrokiako Pastoral Kontseiluaren bidez (azken aldi honetan parrokia askotan ez da erabiltzen) eta talde aholku-emaileen bidez. Hala ere, sustatzen ez delako sentsazio orokorra dago.

Zure ustez, zelan hobetu daiteke?

Erabakiak hartzeko gaitasuna duten pertsonak bilatzera gonbidatzea, aztertzea eta prestatzea. PBko taldeen arteko koordinazioa sustatzea. Hilero komunitateko gaiak jorratu, eztabaidatu eta erabakitzen zituzten Pastoral Kontseiluetara itzuliz. Parrokiari benetako batzordeak emanez (ekonomikoa, liturgia, Osasun Pastoraltza) bakoitzak bere ardurapean eta batzorde bakoitzaren bizitza parrokiako komunitatearekin partekatuz. Egungo Elizak (klerikalismo handia) ez du konbentzitzen eta guztiz birformulatu behar da, eredu izanik eta ez eskandalua.

sinodo 2021-2023

HAZTE VOLUNTARIO

En la Unidad Pastoral Gobela-Galea queremos contar con tu ayuda. Necesitamos personas voluntarias que nos ayuden a llevar a cabo nuestra misión. ¡GRACIAS!